RC revue

» Časopis » Profil časopisu


Profil časopisu RC revue

Časopis RC revue přináší každý měsíc 80 celobarevných stran (+4 strany obálky) reportáží, testů, plánků, návodů, tipů, rad a technických i obchodních informací z oblasti modelářství. Jak už název napovídá, zaměřuje se na funkční rádiem řízené modely letadel a lodí. Jako jediný časopis na českém trhu se pravidelně, byť v omezené míře, věnuje i létajícím modelům bez RC ovládání, tedy volným a upoutaným modelům letadel a modelům raketovým.

Největší část časopisu vyplňuje letecké modelářství, neboť jeho příznivců je v našich zemích nejvíce. RC revue se věnuje modelům s elektropohonem i se spalovacím motorem a větroňům, modelům historickým i nejnovějším trendům. Pravidelně je část časopisu vyhrazena modelům lodním, a to soutěžním i rekreačním, ale i technickým zajímavostem z tohoto oboru. RC revue pravidelně přináší reportáže z významných tuzemských modelářských akcí i vybraných akcí ze zahraničí. Nezanedbatelnou částí každého čísla jsou i testy výrobků dostupných na našem trhu.


RC revue se zaměřuje zejména na rekreační modeláře, nevyhýbá se ale ani špičkovým modelům soutěžním. Časopis je orientován především na modelářskou praxi, v přiměřené míře obsahuje i články teoretické, volené tak, aby souvisely s jeho zaměřením.


Časopis RC revue vychází od září roku 2000. Vytváří jej kolektiv s dlouholetou modelářskou i redaktorskou praxí za podpory stálých redakčních spolupracovníků i početné skupiny přispěvatelů. Členové redakce se nepodílejí na jiné obchodní ani výrobní činnosti v modelářském oboru, takže obsah časopisu není ovlivňován jejich osobními ekonomickými zájmy.


Za dobu své existence si časopis RC revue vydobyl pevné místo na českém trhu a počet jeho čtenářů trvale vzrůstá. Děkujeme všem za důvěru a vynasnažíme se, abychom ji nezklamali ani v budoucnosti.

Redakce RC revue